Brede school  'de Hoepel'


Onze school maakt sinds 2002 onderdeel uit van brede school 'de Hoepel'.  Onze partner in de brede school is KDV 'Tante Pollewop'. Zij verzorgen ook de voor- en naschoolse opvang voor onze leerlingen.  Ook kunnen de peuters enkele dagdelen naar de peutergroepen 'Sjanulke' en 'Wiske'. 

Alle voorzieningen zijn gehuisvest in één gebouw.
Op de website van tante Pollewop vindt u uitgebreide informatie over hun activiteiten.