Het team


Binnen onze school zijn onderstaande mensen werkzaam.
Bij elke persoon staat de functie, het e-mailadres en evt. aanwezigheid vermeld. 
Wij zijn allemaal bereikbaar via ons e-mailadres en telefoonnummer: 0475-591414. 

 
 
dhr. Ron Crutzen
directeur
@: r.crutzen@spolt.nl

 
  mevr. Anne Lommen
teamleider
@: a.lommen@spolt.nl 
(maan-, dins-, donder-, en vrijdag)
   
 
mevr. Mariska Brouwers
Coördinatie Leerlingenzorg groep 1-3:
@: m.brouwers@spolt.nl
(dinsdag, donderdag)
 
 
mevr. Annelies van Beek
Coördinatie Leerlingenzorg groep 4-8:
@a.vanbeek@spolt.nl
(dins-, woens- en donderdag)
 
   


Groep 1A/2A:
 


mevr. Marga Segers
@: m.segers@spolt.nl
       

Groep 1B/2B:
 


mevr. Denise Janssen
@: d.janssen@spolt.nl
 
       

Groep 3:

           

mevr. José Luijten
@ j.luijten@spolt.nl
(maan-, dins-, woens- vrijdag)
 
mevr. Dorethé Verwijlen
@: d.verwijlen@spolt.nl 
 (donderdag)
   

Groep 4:
 


mevr. Marianne van Heugten
@: m.vanheugten@spolt.nl
(maan-, dins-, woensdag)
 

mevr. Anjo Timmermans
@: a.timmermans@spolt.nl  (donderdag, vrijdag)
   

Groep 5:

 


mevr. Lydia Brouns
@: l.brouns@spolt.nl
(maan-, dins-, woensdag)
 

 


mevr. Patricia van Heel
@: p.vanheel@spolt.nl
(woens-, donder- en vrijdag)
 
   
Groep 6:


 
mevr. Marjon Metsemakers
@: m.metsemakers@spolt.nl
(maan-, dins- en woensdag)
 
 
mevr. Corry aan den Boom
@: c.aandenboom@spolt.nl
(woens-, donder- en vrijdag)

 
 
   
Groep 7:


 
mevr. Inge Oehlen
@: i.oehlen@spolt.nl
 
 
  mevr. Corry aan den Boom
@: c.aandenboom@spolt.nl
(donderdag  1 x 14 dagen)
 
   
Groep 8A:


 
mevr. Iris Verhagen
@i.verhagen@spolt.nl

 
 
 
   
Groep 8B:


 
mevr. Annet Delil
@: a.delil@spolt.nl
(maan-, dins-, woens- en vrijdag)
 
 
 
mevr. Anne Lommen
@a.lommen@spolt.nl
(donderdag)
 
   
           
 
onderwijs-
assistent:


 
mevr. Nicole Gommans
@: n.gommans@spolt.nl
(maandag t/m vrijdag)
 
 
ondersteunend
in de groepen:
 

dhr. Jan van den Elsen
@: j.vandenelsen@spolt.nl
(vervangerspool)
 
 
 
Vakleerkracht
muziek:


 
 
mevr. Krissie Verstappen
@: K.verstappen@spolt.nl
muziekles groep 1 t/m 8
(maandag)
 
 
                 
                       
      

Administratieve kracht:

 

mevr. Marjo Verhaeg
@: m.verhaeg@spolt.nl
(dins-, donder- en vrijdag)
 
 

Conciërge:


 

dhr. John Luijten
@: j.luijten2@spolt.nl
(woens-, donder- en vrijdag)
 
 

Interieur-verzorgster: 
mevr.Annemiek Gijsen
@: a.gijsen@spolt.nl
 
 

We mogen ons gelukkig prijzen met de volgende vrijwilligers:           
 
Klusopa's:

 
 
Opa Piet
(dinsdag)
 
 

Ondersteunend:
 

mevr. Annie Kierkels
(maandag)

mevr. Mien verkoelen
(vrijdag)