ISY - inloggen


Via het ouderportal ISY communiceren wij digitaal met onze ouders. Dit is een snelle en gemakkelijke manier om onze berichten naar de ouders kenbaar te maken. Ook krijgt u via ISY algemene informatie, berichten per groep, foto's, huiswerk, agenda, de maandelijkse verkeerflyer en ook uitnodigingen voor ouderavonden e.d.  

De MR en OR maken ook gebruik van dit medium door bijvoorbeeld de agenda en notulen van hun vergaderingen hierop te plaatsen.

Klik HIER als u via ISY wilt inloggen.