Buitenschoolse opvang (BSO)


Vanaf 1 augustus 2004 verzorgt mevr. Jenny van Sint Fiet de kinderopvang en buitenschoolse opvang "Tante Pollewop" in onze brede school. Met BSO "Tante Pollewop" is afgesproken dat zij zorg draagt voor de buitenschoolse opvang van de kinderen van basisschool  "De Kwir".

We (zowel de school als KDV "Tante Pollewop") vinden het belangrijk dat er een goede samenwerking plaatsvindt tussen KDV en de basisschool. Er vindt regelmatig overleg plaats en er wordt gekeken welke activiteiten gezamenlijk opgepakt kunnen worden. Daarnaast vinden we het belangrijk om de ontwikkeling van onze kinderen in een doorgaande lijn te volgen, daarom wordt er samen gebruik gemaakt van 'KIJK! (een digitaal registratieprogramma).

KIJK! is een praktisch hulpmiddel voor het gestructureerd observeren en registreren van de ontwikkeling van jonge kinderen (van 0 t/m 6 jaar). Kinderen worden met behulp van ontwikkelingslijnen geobserveerd. Er vindt een 'warme overdracht' plaats vanuit KDV naar de basisschool. Hierbij speelt KIJK! een belangrijke rol.

Alle informatie op de kindopvang en buitenschoolse opvang "Tante Pollewop" kunt u vinden op hun website: www.kdvtantepollewop.nl