Veiligheid op school


Zorgdragen voor een veilige omgeving is voor onze school een onderdeel van het schoolbeleid. Iedere school streeft ernaar een omgeving te creëren waarin leerlingen, medewerkers en ouders zich mentaal veilig voelen en in alle harmonie samenwerken. Dit vertaalt zich in betrokkenheid op elkaar in een omgeving waar iedereen binnen de gestelde normen zichzelf durft en kan zijn. Dit is voor onze school de basis en het fundament voor sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling. Veiligheid is verbonden aan het sterke pedagogisch klimaat van de school. We streven naar een veilige leer- en werkomgeving, kortom een veilige school. Onze school neemt preventieve en curatieve maatregelen in het kader van veiligheid. Dit is vastgelegd in een veiligheidsplan waarover leerlingen, ouders en personeel geïnformeerd worden.

Het hele veiligheidsplan kunt u hier bekijken.  

Wanneer er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, waarbij psychisch en/of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht volgen wij het protocol Schorsing & verwijdering