GGD


Jeugdgezondheidszorg (JGZ) biedt basiszorg aan alle kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Zo ook in de regio Noord- en Midden-Limburg, waar de JGZ door de GGD Limburg-Noord, wordt aangeboden.

Alle ouders met kinderen van 0-18 jaar kunnen bij de GGD terecht voor informatie en ondersteuning op het gebied van een gezond en veilig opgroeien.

Om de groei en ontwikkeling van uw kind goed te kunnen volgen, is de GGD regelmatig op school om uw kind te onderzoeken/screenen. Op de basisschool zijn er nog onderzoeken op de leeftijd van 5/6 jaar en 10/11 jaar. Daarnaast wordt uw kind in deze periode op bepaalde leeftijden gevaccineerd. 

GGD
Telefoon: 088 - 11 91 111
website: www.ggdlimburgnoord.nl