Invulling onderwijstijd

 

Wat is Onderwijstijd? Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die de leerling op school is. De invulling van onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs.

In onze schoolgids kunt u uitgebreider lezen hoe wij onze onderwijstijd invullen.