Methodeoverzicht

In het overzicht in onderstaande tabel kunt u zien welke methodes op school in welke groepen gebruikt worden.
 

Vak/Vormingsgebied

Vakken

Methode

Groep

Lezen

Voorbereidend lezen

Schatkist Taal

1-2

Aanvankelijk lezen

Veilig Leren Lezen (Kim versie)

3

Voortgezet lezen

Estafette

4-8

Begrijpend en studerend lezen

Lezen in Beeld

4-8

Taal 

Voorbereidend

Schatkist Taal

1-2

Kleuteruniversiteit

1-2

Taal

Veilig Leren Lezen (Kim versie)

3

Taal

Taal Actief 4

4-8

Engelse taal

Hello World

7-8

Schrijven

Pennenstreken

3-6

Spelling

Taal Actief 4

4-8

Snappet 

4-8

Rekenen en wiskunde

Voorbereidend rekenen

Kleuteruniversiteit

1-2

Met Sprongen Vooruit

1-2

Rekenen / wiskunde

Wereld in Getallen 4

3-8

Snappet 

4-8

Wereldoriënterende vakken

Verkeer

Jeugdverkeerskrant

3-8

Aardrijkskunde

Hier en daar 2

5-8

Geschiedenis

Argus Clou

5-8

Natuurkunde/Biologie

Natuniek

3-8

Expressievakken

Muziek

Bronnenboek: Muziek en meer

1-8

Handvaardigheid

Diverse bronnenboeken

1-8

Tekenen

Diverse bronnenboeken

1-8

Bewegingsonderwijs

Gymnastiek

Nieuwe versie Basislessen Bewegingsonderwijs

3-8

Sociaal-emotionele ontwikkeling

 

Kinderen en hun sociale talenten

1-8

Godsdienst onderwijs

Catechese
 

De reis van je leven

1-8

Burgerschap

 

Diverse bronnen

6-7-8

Seksuele vorming en relaties

 

Lentekriebels

Natuniek

7-8