Methodeoverzicht


In het overzicht in onderstaande tabel kunt u zien welke methodes op school in welke groepen gebruikt worden.
 
 
Vak/Vormingsgebied
Vakken
Methode
Groep
Lezen
 
Voorbereidend lezen
Schatkist Taal
1-2
Aanvankelijk lezen
Veilig Leren Lezen (Kim versie)
3
Voortgezet lezen
Estafette
4-8
Begrijpend en studerend lezen
 
Lezen in Beeld
 
4-8
 
Taal  
Voorbereidend 

 
Schatkist Taal
1-2
Kleuteruniversiteit
1-2
Taal
Veilig Leren Lezen (Kim versie)
3
Taal
 
Taal Actief 4
Snappet
4-8
Engelse taal
Hello World
7-8
Schrijven
Pennenstreken
3-6
Spelling

 
Taal Actief 4
Snappet
4-8
 
Rekenen en wiskunde

 
Voorbereidend rekenen
 
Kleuteruniversiteit
1-2
Met Sprongen Vooruit
1-2
Rekenen / wiskunde


 
Wereld in Getallen 4
3-8
Snappet
 
 
4-8

 
Wereld-oriënterende vakken 
Verkeer
Jeugdverkeerskrant
3-8
Aardrijkskunde
Hier en daar 2
5-8
Geschiedenis
Argus Clou
5-8
Natuurkunde/Biologie
Natuniek
3-8
Expressievakken

 
Muziek

 
Bronnenboek: Muziek en meer
Diverse bronnen 
 
1-8

 
Handvaardigheid
Diverse bronnen
1-8
Tekenen
 
Diverse bronnen
 
1-8
 
Bewegingsonderwijs
 
Gymnastiek
 
Leerlijn Ben Bizzie
 
1-8
 
Sociaal-emotionele ontwikkeling


 
SEO/burgerschap


 
Kinderen en hun sociale talenten
Jeugdjournaal
Diverse bronnen
 
1-8


 
Godsdienst onderwijs


 
Catechese


 
De reis van je leven
Diverse bronnen 

 
1-8


 
Seksuele vorming en relaties
 
 
Lentekriebels
Natuniek
1-8
7-8