Snappet

Bij ons op school wordt er in de groepen 4 tot en met 8 gewerkt met Snappet. Dit is een adaptief, digitaal leermiddel wat naadloos aansluit op de door ons gebruikte leermethodes. Daarnaast biedt Snappet ook doelen aan. Middels deze doelen kunnen leerlingen op eigen niveau werken en indien nodig een beetje versnellen of nog voor wat herhaling kiezen. In de praktijk betekent dit dat de leerlingen gezamenlijk starten met een methodegebonden deel en vervolgens op eigen niveau gaan verwerken. Om met deze digitale methode te kunnen werken krijgen alle leerlingen een chromebook van school in bruikleen. 

Leerkrachten zien via hun dashboard op de computer in één oogopslag welke voortgang de kinderen maken. Zo is het meteen duidelijk welke kinderen nog baat hebben bij extra instructie en welke leerlingen misschien al verder kunnen naar een volgend doel. Snappet houdt daarnaast de dagelijkse vaardigheid en voortgang van de kinderen bij. Hierdoor hebben we een breder beeld van de leerlingen en zien we niet alleen wat ze op een toets scoren, maar ook wat ze dagelijks in de klas scoren voor een vak. 

Hoe verder de leerlingen in hun schoolcarrière komen, hoe meer ze zullen werken met behulp van Snappet. Momenteel wordt Snappet bij ons op school ingezet voor de volgende vakken:
Groep 4: rekenen en automatiseren
Groep 5: rekenen en automatiseren
Groep 6: rekenen, automatiseren, woordenschat, flitslessen van spelling en af en toe taal.
Groep 7: rekenen, automatiseren, technisch lezen, spelling en taal
Groep 8: rekenen, automatiseren, technisch lezen, spelling en taal.