Anti-pestprotocol


Op onze school werken wij met een anti-pestprotocol.
In alle groepen wordt dit protocol aan het begin van het schooljaar besproken.