Onderwijsbegeleiding "Op Maat"


"Opmaat onderwijsbegeleiding" is een kleine organisatie, onderdeel van de budget eenheid "Op de Tump" binnen het bestuur Stichting primair Onderwijs Leudal en Thornerkwartier (SPOLT). "Opmaat onderwijsbegeleiding" heeft tot taak onderwijs begeleidende en ondersteunende  activiteiten uit te voeren voor de scholen van het SWV Leudal en Thornerkwartier. "Opmaat"  richt zich op de begeleiding van de Interne begeleiders (IB-ers) en op begeleiding en coaching van leerkrachten. Verder verzorgt "Opmaat" consultatieve leerlingenbegeleiding, SOVA/weerbaarheidstrainingen en  teamtrainingen .

 

Op verzoek van de school verrichten de begeleiders van "Opmaat" onderzoeken. De onderzoeken zijn te verdelen in:

Psychologische onderzoeken: onderzoeken naar de cognitieve mogelijkheden van de leerling, onderzoeken n.a.v. persoonlijkheids- en/of sociaal-emotionele problemen;

Didactische onderzoeken:  onderzoeken naar de oorzaak van stagnaties in de leerontwikkeling van de leerling, met als doel adviezen t.a.v. (ortho)didactische aanpak, inzet methodieken en leermiddelen;

Onderzoeken en observaties naar  werkhoudingsproblemen of problemen m.b.t. de sociale competenties en -vaardigheden van het kind. Voor deze observatie kan SVIB (Video interactieve begeleiding) worden ingezet;

Onderzoeken naar motorische problemen;

Onderzoeken m.b.t. spraak- taalontwikkeling.

 

N.B.:Dyslexie onderzoeken worden niet door Opmaat uitgevoerd!