Niveaus van zorg

In de zorg voor leerlingen zijn een aantal niveaus te onderscheiden. 

We kennen binnen de school vijf zorgniveaus:

  1. de algemene zorg door de groepsleerkracht;

  2. extra zorg door de groepsleerkracht in samenspraak met de interne begeleider/schoolbegeleider;

  3. speciale zorg door de groepsleerkracht met ondersteuning van externe begeleiders zoals de schoolbegeleider van Op Maat of een ambulante begeleider uit het speciaal onderwijs;

  4. speciale zorg na onderzoek door instellingen buiten onze school;

  5. zeer speciale zorg op een speciale school voor basisonderwijs of het speciaal onderwijs.

Hoe wij binnen onze school omgaan met de verschillende zorgniveaus staat beschreven in ons overzicht 'niveaus van zorg'

Het is onze taak om de leerlingen van de zorgniveaus 1 t/m 4 op onze eigen school onderwijs te laten volgen, of te verwijzen naar een andere basisschool.