Protocol 'gescheiden ouders'


De wijze waarop wij omgaan met de informatievoorziening voor gescheiden ouders hebben we vastgelegd in een protocol 'gescheiden ouders'. Uiteraard is het uitgangspunt dat het belang van het kind voorop staat.
Het protocol besteedt onder andere aandacht aan de vraag wat u van de school mag verwachten, wat van u zelf wordt verwacht en op welke informatie u als gescheiden ouder kunt rekenen.