Medische zorg

Bij het toedienen van medicatie dan wel het verrichten van een medische handeling volgen wij de wetgever en voorschriften van arts/specialist, waarbij we aantekenen dat wij er goed over nadenken waar wij (dan wel de individuele leerkracht) de verantwoordelijkheid wel en niet voor kunnen en willen nemen. We willen niemand te kort doen, maar zeker ook zelf niet te maken krijgen met verwijtbaar handelen en/of organisatorische problemen in dezen.

Teamleden zijn geen arts of verpleegkundige en de schoolorganisatie is niet overal op berekend. We willen u dan ook vragen om samen met ons het formulier 'medische zorg' in te vullen om duidelijkheid voor iedereen te verschaffen.