Leerlingenraad

Wie zit er in de leerlingenraad? 
De leerlingenraad wordt gevormd door leerlingen uit groep 5 t/m 8. Van iedere klas wordt er een leerling afgevaardigd die deelneemt in de leerlingenraad. De leerlingen in de leerlingenraad nemen in principe voor 2 jaar zitting in de leerlingenraad. In groep 5 en in groep 7 worden in het begin van het schooljaar verkiezingen gehouden voor zitting in de leerlingenraad. 

Voor schooljaar 2021-2022 zitten de volgende leerlingen in de leerlingenraad: 
Yaqien Custers (Groep 5)
Gaia Verstraaten (Groep 6)
Cis Janssen (Groep 7)
Senna Henderikx (Groep 8) 

Wat doet de leerlingenraad? 
De leerlingenraad komt een keer per maand bij elkaar onder schooltijd. De teamleider is bij iedere bijeenkomst aanwezig. 

De leerlingenraad vertegenwoordigt de mening van alle leerlingen. De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, adviseren en beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt. De leerlingenraad baseert zich daarbij op de ideeen, voorstellen en vragen van alle leerlingen. 

Waarom hebben we een leerlingenraad? 
In de leerlingenraad leren kinderen op een positieve manier mee te denken, te discussieren, te luisteren naar elkaars mening en zoeken ze samen naar oplossingen voor de vraagstukken die aan de orde komen. Ook ondervinden zij hierbij wat realistisch en haalbaar is. Dit vinden wij als school erg belangrijk.