Schoolplan


Het voltallige team van De Kwir heeft gedurende het schooljaar 2019-2020 hard gewerkt aan het nieuwe schoolplan voor de periode 2020-2024. In dit document treft u de visie en missie van onze school aan, maar ook zaken als het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het kwaliteitsbeleid.
Dit schoolplan is voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad en men heeft ingestemd met dit plan.

Klik hier om het schoolplan 2020-2024 te downloaden.