Veiligheid en zorg

We streven naar een veilige leer- en werkomgeving, kortom een veilige school. Veiligheid is verbonden aan het sterke pedagogische klimaat van de school, want dit is volgens ons de basis voor ontwikkeling.  

Veiligheid
Onze school neemt preventieve en curatieve maatregelen in het kader van veiligheid. Dit is vastgelegd in het beleidsplan schoolveiligheid waarover leerlingen, ouders en personeel geïnformeerd wordt. 

Leerlingenzorg
Daarbij is het onze taak om de leerlingenzorg op de juiste manier in te richten. Informatie over hoe wij onze leerlingenzorg hebben ingericht vindt u in ons zorgplan.

Externe zorgpartners/instanties
Om de zorg zo goed mogelijk te kunnen bieden aan al onze leerlingen kan de school en kunnen ouders een beroep doen op een aantal externe partners/instanties zoals de gemeenschappelijke gezondheidsdienst (GGD) en centrum jeugd, gezin (CJG) en onderwijsbegeleiding Op Maat.
Meer informatie over wat deze instanties voor u en de school kunnen betekenen vindt u in het overzicht externe zorgpartners/instanties

Hoofdluis 
Ondanks het feit dat u het hoofdhaar van uw kind goed verzorgt en regelmatig controleert op hoofdluis, bestaat de kans dat hoofdluis soms voorkomt. In de eerste week na een vakantie controleert het kriebelteam (een aantal vrijwillige ouders) alle kinderen op school. Via Isy wordt u op de hoogte gebracht wanneer in de klas van uw zoon/dochter gekriebeld wordt. U helpt het kriebelteam om op deze dag met 'los kapsel' en zonder gel naar school te laten komen.
Wanneer hoofdluis geconstateerd wordt, krijgt u een bericht van de leerkracht.

Gezonde school
Snoepen op school wordt niet toegestaan. Geef uw kind alsjeblieft geen snoepgoed mee naar school. Wij vragen u ook om uw zoon/dochter geen koolzuurhoudende dranken mee te geven naar school. 

Wij hopen zo bij te dragen aan een gezonde leefstijl. 

Ook willen wij ieder schooljaar graag meedoen aan het EU-schoolfruit- en groenteprogramma. Hiermee stimuleren we de kinderen samen in de klas fruit en groente te eten. Concreet betekent dit dat we 20 weken lang iedere week 3 porties groente en fruit voor alle leerlingen ontvangen. En dat helemaal gratis dankzij fnanciering van de Europese Unie. 

We schrijven ons hiervoor in het begin van het schooljaar in. Wanneer het aantal inschrijvingen meer is dan de maximale capaciteit dan vindt een loting plaats, dus het is altijd even afwachten of we ook echt mee kunnen doen.