Jaarplan


Elk jaar wordt er door het team een aantal doelen opgesteld. Deze doelen zijn terug te vinden in ons jaarplan.

Ons jaarplan bestaat uit twee delen: 

Deel A is een uitgebreide onderlegger, waarin we het nieuwe jaarplan met de conclusies beschrijven, voortkomend uit de samen met het team gehouden tussen- en eindevaluatie van de opbrengsten en resultaten voor schooljaar 2020-2021.

Deel B is het overzicht van de door ons concreet gestelde doelen voor schooljaar 2021-2022.

Klik hier om het jaarplan 2021-2022 deel A te downloaden.
Klik hier om het jaarplan 2021-2022 deel B te downloaden.