Onze visie

 
BASISSCHOOL DE KWIR
Het is ons doel om zowel leerlingen als leerkrachten volop kansen te bieden om hun talenten te ontdekken, tot ontplooiing te brengen en te benutten. 

De kernwaarden die bij onze school passen zijn: 
 • Respect
 • Veiligheid
 • Vertrouwen
 • Welbevinden
 • Kindgericht
De kernkwaliteiten die we in ons onderwijs willen verweven zijn:
 • Tegemoet komen aan de basisbehoeften relatie, competentie en autonomie.
 • Zoveel mogelijk zelfstandigheid, eigen keuzes, eigen initiatieven.
 • Een positieve houding ten aanzien van verschillen; inhoud geven aan passend onderwijs.
 • Veel mogelijkheid tot actief leren en tot samenwerkend leren.
 • Ontwikkelingsgericht werken.
 • Veel gebruik van ICT.
 • De kenmerken van de lerende organisatie.
De school neemt een belangrijke plaats in binnen de dorpsgemeenschap Neer. Er is veel samenwerking met de verenigingen, instellingen en de inwoners van het dorp. Instandhouding van tradities en cultuur vinden wij belangrijk.