De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

De Stichting Primair Onderwijs Leudal en Thornerkwartier (SPOLT) heeft een gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld voor alle 10 basisscholen onder haar beheer. Met een GMR kan het College van Bestuur over zaken van gemeenschappelijk belang overleggen met één raad in plaats van elke afzonderlijke MR. 

De GMR bestaat uit 5 ouders en 5 personeelsleden. Ouders en leerkrachten van de SPOLT scholen 
kunnen zich kandidaat stellen. (als er een vacature is; krijgt u hier een bericht over via ISY). De GMR behandelt uitsluitend aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor de aangesloten scholen. 

Over belangrijke bovenschoolse besluiten van het bestuur heeft de GMR een advies- of instemmingsrecht. Dit is vastgelegd in het GMR-reglement.

Wilt u meer weten over de GMR? Kijk op de website van SPOLT