Kindcentrum 'De Hoepel'

Onze school werkt sinds 2002 samen met Kinderdagverblijf Tante Pollewop in een gebouw. Zij verzorgen ook de voor- en naschoolse opvang voor onze leerlingen. Ook kunnen de peuters enkele dagdelen naar de peutergroepen 'Sjanulke' en 'Wiske'. 

Onze samenwerking is de afgelopen jaren steeds verder gegroeid in het voordeel van onze kinderen. Vanaf 2022 zijn we dan ook een kindcentrum. Deze samenwerking hebben we beschreven in het beleidsplan Kincentrum de Hoepel

Praktische informatie over KDV Tante Pollewop kunt u vinden op hun site.