Brede school 'De Hoepel'

Onze school maakt sinds 2002 onderdeel uit van brede school 'de Hoepel'. Onze partner in de brede school is Kinderdagverblijf Tante Pollewop. Zij verzorgen ook de voor- en naschoolse opvang voor onze leerlingen. Ook kunnen de peuters enkele dagdelen naar de peutergroepen 'Sjanulke' en 'Wiske'. 

We vinden het belangrijk dat er een goede samenwerking plaatsvindt tussen het kinderdagverblijf en de basisschool. Er vindt daarom regelmatig overleg plaats en er wordt gekeken welke zaken en activiteiten gezamenlijk opgepakt kunnen worden.

Alle voorzieningen zijn gehuisvest in één gebouw. 
Op de website van KDV Tante Pollewop vindt u uitgebreide informatie over hun activiteiten.