Schoolplan


Het voltallig team van De Kwir heeft gedurende het schooljaar 2014-2015 hard gewerkt aan het nieuwe Schoolplan voor de periode 2015-2019. In dit document treft u onze visie en missie van onze school aan, maar ook zaken zoals het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het kwaliteitsbeleid. 
Dit schoolplan is voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad en men heeft ingestemd met dit plan. 

Klik HIER om het schoolplan 2015-2019 te downloaden.