Aanmelding op Bs. De Kwir


Kinderen die drie jaar en tien maanden oud zijn, kunnen onze basisschool twee keer een morgen bezoeken voor gewenning aan de schoolse situatie. Deze gewenningsmorgens worden in overleg met de ouder in de laatste twee maanden voorafgaand aan de vierde verjaardag van uw kind.

Is het kind vóór of in de zomervakantie jarig, dan kan in overleg met de ouders een gedeelte van één dagdeel gewend worden. De groepsleerkracht van groep 1 stuurt, ongeveer twee maanden voordat het kind vier jaar wordt, een brief naar de ouders van de 'gewenners'. Daarin staat een afspraak voor een intakegesprek. Daarnaast worden het intakeformulier (De school verwacht dat u dit formulier persoonlijk bij de leerkracht inlevert) en een aanvullend informatieboekje voor ouders meegestuurd. Bovendien zit er een formulier m.b.t. ISY en een informatieboekje voor de kleuter zelf bij.

Kinderen die vóór 01-01-2019 vier jaar zijn, mogen de school iedere dag bezoeken; behalve op de vrijdag. Kinderen die na 01-01-2019 vier jaar worden mogen alleen de morgens (maandag t/m donderdag) de school bezoeken.

Voor meer informatie, kunt u altijd bij de directie terecht: 0475-591414